Systemy kominowe

Każdy budynek, w którym są zainstalowane kotły grzewcze lub wkłady kominkowe ma obowiązek posiadania instalacji do odprowadzania wytworzonych spalin oraz do ich wentylacji. W tym celu muruje się nowoczesne systemy kominowe. Ich podstawowym zadaniem jest odprowadzanie do atmosfery spalin wytworzonych z palenisk kotła oraz wytworzenie w kotle takiego podciśnienia, aby powietrze do spalania i wentylacji napływało przez otwory wywiewne. Kominy murowane z kształtek systemowych gwarantują spełnienie wszystkich wymagań normowych, bezpieczeństwo użytkowania oraz szybkość wykonania robót.

Ze względu na funkcję jaką pełnią wyróżniamy kominy:

  • dymowe – służą do odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem stałym. Spaliny zawierają poza tlenkami gazowymi również pyły i sadzę, oraz parę wodną;
  • spalinowe – służą do odprowadzania spalin z palenisk gazowych i opalanych paliwem płynnym;
  • kominy wentylacyjne – służą do dostarczania powietrza koniecznego w procesie spalania oraz do wymiany zużytego powietrza w pomieszczeniach.

Nie zapomnijmy o zapewnieniu kominiarzowi dojścia do komina, poprzez zamocowanie na dachu stopni i ław kominiarskich!

logo Leier logo Konekt logo Schiedel